Vụ Kinh tế tổng hợp tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019

Sáng ngày 15-7-2019, Vụ Kinh tế tổng hợp -  Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức cuộc họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019. Tới dự và chỉ đạo buổi sổng kết có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Trưởng Ban, cùng lãnh đạo các vụ, đơn vị và toàn thể cán bộ công chức Vụ Kinh tế tổng hợp. 

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tuy tiếp tục có biến động về nhân sự chủ chốt, số lượng cán bộ giảm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Ban, cùng với sự nỗ lực của cán bộ, công chức trong Vụ, Vụ Kinh tế tổng hợp đã tập trung thực hiện và hoàn thành cơ bản các nội dung công tác chuyên môn đã đặt ra cũng như thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao. Năm 2019, Vụ Kinh tế tổng hợp đã được giao chủ trì 3/10 Đề án theo Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Vụ cũng góp phần quan trọng trong việc tổ chức triển khai các sự kiện lớn, quan trọng của Ban như Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2019, Diễn đàn kinh tế tư nhân. Công tác thẩm định, tham gia ý kiến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, công tác nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ chuyên môn khác được Vụ hoàn thành có chất lượng.

 

Đồng chí Nguyễn Tú Anh, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Kinh tế tổng hợp đọc Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Tuy khối lượng công việc lớn, đa dạng, đặc biệt là khối lượng công việc đột xuất được Lãnh đạo Ban giao nhưng Vụ đã đảm bảo được tiến độ và chất lượng. Chất lượng công tác chuyên môn thường xuyên được chú trọng trên cơ sở tổ chức nghiên cứu, tham mưu chuyên sâu và phát huy trí tuệ của các thành viên trong Vụ, Bên cạnh đó, Vụ đã tích cực huy động trí tuệ bên ngoài để góp sức vào hoàn thành tốt công việc chuyên môn.

 

Toàn cảnh hội nghị

Thảo luận tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị đánh giá cao chất lượng công tác của Vụ Kinh tế tổng hợp trong 6 tháng đầu năm 2019. Các ý kiến cho rằng, Vụ Kinh tế tổng hợp đã chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ lớn của Ban. Các ý kiến cũng đề nghị Vụ Kinh tế tổng hợp hoàn thiện hơn nữa về công tác tổ chức của mình. Bên cạnh đó, đại diện các vụ, đơn vị cũng đề nghị Vụ Kinh tế tổng hợp cần chủ động hơn nữa trong phối hợp với các đơn vị trong Ban.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng Ban Nguyễn Hữu Nghĩa biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức của Vụ Kinh tế tổng hợp trong 6 tháng đầu năm dù có biến động nhân sự, công việc nhiều nhưng Vụ đã cố gắng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình. Trong 6 tháng cuối năm, Vụ Kinh tế tổng hợp phải hoàn thành nhiều công việc quan trọng, phức tạp nên đồng chí Phó Trưởng Ban đề nghị từng cá nhân cũng như toàn Vụ phải giữ được đoàn kết nội bộ, chia sẻ, nỗ lực, trách nhiệm để hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Chủ động theo dõi, giám sát thường xuyên việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng để xây dựng báo cáo giám sát kịp thời, hiệu quả. Đồng thời Vụ cần tăng cường phối hợp công tác với các Bộ, ngành Trung ương và địa phương nhằm trao đổi  thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội, đặc biệt là những vấn đề "nóng" dư luận quan tâm.

Phòng Truyền thông