Đồng chí Nguyễn Duy Hưng được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Chiều ngày 06/10/2021, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ và trao quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; các đồng chí Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đại diện một số cơ quan Đảng Trung ương; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy Hưng Yên; các vụ, đơn vị chức năng thuộc Ban Kinh tế Trung ương.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trao Quyết định

cho đồng chí Nguyễn Duy Hưng 

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã công bố toàn văn Quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự. Theo Quyết định số 339-QĐNS/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Đồng chí Trần Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương khẳng định, đồng chí Nguyễn Duy Hưng đã trải qua nhiều cương vị công tác ở các cơ quan khác nhau và đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, có ý thức trách nhiệm cao. Thời gian ở địa phương, đồng chí Nguyễn Duy Hưng có đóng góp cho sự phát triển của tỉnh, góp phần tổ chức thành công đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên vừa qua. Đồng chí Trần Tuấn Anh chúc mừng đồng chí Nguyễn Duy Hưng và nhấn mạnh, năm 2021 và những năm tiếp theo Ban Kinh tế Trung ương triển khai rất nhiều nhiệm vụ quan trọng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, nhất là triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí đề nghị đồng chí Nguyễn Duy Hưng nỗ lực hơn nữa để có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển chung của Ban; phát huy năng lực, kinh nghiệm đã trải qua để cùng tập thể lãnh đạo Ban thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đỗ Ngọc An công bố  Quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Trưởng Ban Nguyễn Duy Hưng cảm ơn về sự quan tâm của Ban Bí thư, Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, cũng như sự tín nhiệm của tập thể Tỉnh ủy Hưng Yên trong thời gian qua. Đồng chí hứa sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, hợp tác chặt chẽ của tập thể lãnh đạo Ban, cán bộ, công chức của Ban để đưa Ban Kinh tế Trung ương ngày càng phát triển vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao phó.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Nguyễn Duy Hưng phát biểu nhận nhiệm vụ

Các đồng chí Lãnh đạo Ban chụp ảnh lưu niệm

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cùng các đồng chí Lãnh đạo tỉnh  chúc mừng đồng chí Nguyễn Duy Hưng

 

Tiểu sử tóm tắt đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

- Họ và tên: Nguyễn Duy Hưng.

- Sinh ngày: 22/05/1971; Dân tộc: Kinh.

- Quê quán: Phường Bần Yên Nhân, Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 07/05/2001, ngày chính thức: 07/05/2002.

- Học hàm, học vị: Thạc sỹ luật.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Tóm tắt quá trình công tác:

+ Từ 01/01/1993 - 31/7/1999: Chuyên viên, Phòng Công chứng Nhà nước số 1 thành phố Hà Nội, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;

+ Từ 01/8/1999 - 23/01/2006: Chuyên viên Vụ Quan hệ Quốc tế, Văn phòng Chính phủ;

+ Từ 24/01/2006 - 7/8/2006: Hàm Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ Quốc tế, Văn phòng Chính phủ. Thư ký Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học kỹ thuật Việt Nam - Cuba;

+ Từ 8/8/2006 - 08/2007: Hàm Phó Vụ trưởng kiêm giúp việc đồng chí Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ;

+ Từ 8/2007 - 31/8/2008: Hàm Phó Vụ trưởng, thư ký đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

+ Từ 1/9/2008- 2/2011: Hàm Vụ trưởng, thư ký đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

+ Từ 2/2011 - 8/2011: Hàm Vụ trưởng, thư ký đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

+ Từ 9/8/2011 - 7/2012: Hàm Vụ trưởng, thư ký đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ;

+ Từ 03/7/2012 - 10/2016: Trợ lý đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ;

+ Từ 10/2016 - 12/2017: Trợ lý đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc;

+ Từ 12/2017 đến 02/2020: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

+ Từ 02/2020 đến 10/2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2015 - 2020;

+ Từ 10/2020 đến 27/9/2021: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025;

+ Từ 28/9/2021: Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương./.

 

Trung tâm TTPTDBKT