Nghiên cứu – Trao đổi

Bài 1: Vận hành chế độ sở hữu toàn dân về đất đai trong cơ chế thị trường

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân là quy định đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng đất đai phải được vận hành trực tiếp trong kinh tế thị trường. Việc quy định rõ các quyền của nhà nước và quyền của người sử dụng đất trong hệ thống pháp luật đất đai là rất cần thiết.

Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững ở nước ta

09:00 27/05/2021

Đảng và Nhà nước ta đã sớm nhận thức được tầm quan trọng của phát triển bền vững, đưa quan điểm phát triển bền vững vào các nghị quyết và chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững cần có hệ thống các giải pháp tổng thể, từ xây dựng chính sách điều hành vĩ mô, đến các biện pháp về kinh tế, xã hội, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ để tăng năng suất, tạo ra nhiều sản phẩm xanh đáp ứng thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế rộng lớn...

Vai trò của doanh nghiệp nông nghiệp đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở TP. Hồ Chí Minh

09:00 27/05/2021

Tại TP. Hồ Chí Minh, sự hình thành và phát triển của những doanh nghiệp nông nghiệp đã có những đóng góp không nhỏ đối với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn nơi đây.

Phê phán những quan điểm sai lầm về chế độ sở hữu đất đai ở Việt Nam

09:00 27/05/2021

Trong các diễn đàn góp ý sửa đổi Luật Đất đai nhiều năm nay, xuất hiện một số ý kiến cho rằng nên thừa nhận sở hữu tư nhân về đất đai hoặc thừa nhận chế độ đa sở hữu giống như nhiều nước khác... Những quan điểm, ý kiến nêu trên là hoàn toàn sai lầm.

Kinh nghiệm các nước Mỹ Latinh trong triển khai các dự án hạ tầng giao thông trên cơ sở hợp tác công-tư

05:00 25/05/2021

Bài viết phân tích kinh nghiệm hợp tác công-tư của các nước Mỹ Latinh thông qua việc triển khai những dự án xây dựng hạ tầng giao thông quy mô lớn.

Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững ở nước ta

09:00 20/05/2021

Đảng và Nhà nước ta đã sớm nhận thức được tầm quan trọng của phát triển bền vững, đưa quan điểm phát triển bền vững vào các nghị quyết và chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững cần có hệ thống các giải pháp tổng thể, từ xây dựng chính sách điều hành vĩ mô, đến các biện pháp về kinh tế, xã hội, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ để tăng năng suất, tạo ra nhiều sản phẩm xanh đáp ứng thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế rộng lớn...

Thành phố thông minh: quan niệm quốc tế và một số khuyến nghị cho Việt Nam

03:00 20/05/2021

Bài viết cung cấp thông tin về một số quan niệm phổ biến trên thế giới về thành phố thông minh cùng các tiêu chí nhận diện. Các tiêu chí nhận diện nhấn mạnh tới 6 thành tố của thành phố thông minh là môi trường thông minh, đời sống thông minh, nền kinh tế thông minh, di chuyển thông minh, chính quyền thông minh và cư dân thông minh. Trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế, bài viết cũng đề xuất một số khuyến nghị cho Việt Nam trong việc hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm thúc đẩy việc xây dựng thành phố thông minh ở Việt Nam.

Một số tư duy phát triển bền vững, bao trùm về khu vực kinh tế phi chính thức, lao động phi chính thức trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam

03:00 25/05/2021

Kết quả đổi mới của Việt Nam nổi lên như một “hiện tượng” của thế giới, do cách tiếp cận đúng đắn từ quan điểm, mục tiêu và giải pháp thực hiện phù hợp, hiệu quả. Nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, với 8 kỳ Đại hội, Đảng ta luôn chú trọng tới công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm tiếp tục phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước, nhất là qua 4 kỳ Đại hội gần đây.

Một số giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị

03:00 20/05/2021

Đẩy mạnh việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai của Nhà nước ta chính là để bảo đảm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí có hiệu lực, hiệu quả, ngăn ngừa nguy cơ tham nhũng cao ở lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai nói chung và ở đô thị nói riêng.

Cuộc đua năng lượng của thập niên: Nhật Bản có sẵn sàng vượt qua Trung Quốc hay không?

03:00 17/05/2021

Từng có lúc Nhật Bản đã cung cấp cho toàn thế giới các pin li-thium hiện đại nhất. Hiện giờ, Trung Quốc và Hàn Quốc đang thống trị thị trường này, nhưng Nhật Bản muốn giành lại vị thế cho mình. Những cuộc tìm kiếm “chiếc chén Thánh” trong lĩnh vực pin sạc từ nay có thể coi làm đã chấm dứt. Sau nhiều năm nỗ lực liên ngành, Nhật Bản đang đạt được những đột phá trong các công nghệ tối tân của những loại pin thể rắn.

Hiển thị 1 - 10 of 967 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 97