[ASCN Vietnam 2020]- Hội thảo chuyên đề 2:“Phát triển hạ tầng số và công nghệ số nền tảng cho đô thị thông minh”

Ngày 22/7/2020, trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao về đô thị thông minh ASEAN 2020 tổ chức Hội thảo chuyên đề 2 với chủ đề: "Phát triển hạ tầng số và công nghệ số nền tảng cho đô thị thông minh". Hội thảo được chủ trì bởi đồng chí Bùi Thế Duy, Thứ trưởng bộ Khoa học và Công nghệ

 

Đồng chí Bùi Thế Duy, Thứ trưởng bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì hội thảo

 

Diễn đàn cấp cao về đô thị thông minh ASEAN 2020 được tổ chức nhằm nhằm triển khai các định hướng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ như Nghị quyết số 52, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về "một số chủ trương, chính sách sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư" và Nghị quyết số 50/NQ-CP, ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 52, đồng thời thúc đẩy các chương trình kế hoạch hành động đã được xác định tại  Quyết định số 950/QĐ-TTg, ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030; qua đó, đã góp phần sớm đưa những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống

Ông Thiều Phương Nam, Đại diện Qualcomm phát biểu tại phiên chuyên đề 2

Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy nhấn mạnh vai trò của nền tảng công nghệ số, là yếu tố cốt lõi để phát triển hạ tầng thông minh tại Việt Nam. "Trong xu thế phát triển Cách mạng công nghiệp 4.0, hạ tầng công nghệ, nền tảng số trong nước đã có những bước phát triển rõ rệt", ông nói và lấy ví dụ về việc chỉ trong hai tháng xảy ra Covid-19, toàn bộ học sinh, sinh viên cả nước được triển khai các nền tảng học và làm việc trực tuyến với độ chịu tải lớn.

Các nền tảng kỹ thuật phát triển từng ngày giúp kết nối người dân, đem lại sự thuận tiện, cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, Thứ trưởng Duy cho rằng, trong xu thế phát triển CMCN 4.0, việc phát triển hạ tầng thông minh không chỉ tập trung vào đô thị tại các thành phố lớn, mà cần triển khai tại những địa phương, vùng nông thôn với khái niệm "làng thông minh". Đồng thời nền tảng đó phải gắn liền với người dân, bắt đầu từ những nhu cầu đơn giản nhất.

Ông Đinh Sỹ Nguyên , Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Hội thảo

Quảng Ninh là địa phương sớm triển khai dự án chính quyền điện tử, với mục tiêu phát triển các nền tảng công nghệ từ nhu cầu người dân, ứng dụng thành công giải pháp Chính quyền số FPT.eGov 4.0, giúp quản lý và điều hành cơ sở dữ liệu một cách hệ thống, thông minh. Nền tảng này đã giúp giảm 40% thời gian đi lại của người dân, tạo môi trường làm việc liên thông cho các cơ quan hành chính. Ông Đinh Sỹ Nguyên, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh chỉ ra vấn đề khó khăn khi triển khai giải pháp công nghệ tại địa phương là xây dựng kho dữ liệu chuẩn, liên thông.

Ông Nguyến Đức Kiên, Giám đốc Trung tâm Giải pháp, Tích hợp Hệ thống, VNPT SI

phát biểu tại Hội thảo

Theo ông Nguyên, chính quyền số là nền tảng công nghệ gắn liền với nhu cầu người dân nhất, tác động trực tiếp với từng cá nhân nhưng có những dữ liệu liên quan thủ tục hành chính nhiều cấp, phức tạp, từ nhiều năm trước, để có thể chuyển đổi số thì phải chia sẻ được dữ liệu. Tuy nhiên "hiện nay vẫn chưa có quy định cụ thể về những chuẩn mực trong việc chia sẻ dữ liệu", ông Nguyên nói.

Đưa ra các giải pháp để phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam, ông Koh Siong Lim, Giám đốc phụ trách Giải pháp dành cho khối Chính phủ, HPE khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cho biết, ở địa phương, do có nguồn lực hạn chế, nên các giải pháp công nghệ cần được ưu tiên chọn lựa, tập trung giải quyết một vấn đề dữ liệu nhất định của giải pháp đó trong giao thông hoặc thủ tục hành chính, nhưng phải ảnh hưởng lớn tới quá trình chuyển đổi số của địa phương đó. Ngoài ra, cần định vị trước các giá trị, lợi ích có được trước khi tập trung phát triển nền tảng số, sau đó dần mở rộng thành hệ sinh thái chuyển đổi số.

Ông Ani Bhalekar, Chuyên gia & Phó Giám đốc Hợp danh, McKinsey & Company

phát biểu trực tuyến

Các hạ tầng thông minh được triển khai bao gồm chính quyền số, Y tế số, Giao thông thông minh và Bảo mật. Với tốc độ đô thị hóa hiện nay, dự báo đến 2050 sẽ có hơn 70% dân số trên toàn thế giới sống trong các đô thị. Xu hướng chuyển đổi số đô thị, xây dựng thành phố thông minh trở thành một điều tất yếu.

Quang cảnh Hội thảo chuyên đề 2

Trong khuôn khổ Diễn đàn, Hội thảo Chuyên đề 2: "Phát triển hạ tầng số và công nghệ số nền tảng cho đô thị thông minh"  tập trung thảo luận về các vấn đề: Phát triển nền tảng dùng chung cho phát triển đô thị thông minh và chính phủ điện tử; Xây dựng kiến trúc dữ liệu và hệ thống dữ liệu liên thông; Tổ chức thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu cho thành phố; Chiến lược phát triển mạng wifi cho đô thị thông minh; Trung tâm điều hành tập trung đô thị thông minh; Các ứng dụng và giải pháp công nghệ quản lý hạ tầng đô thị thông minh.

Trung tâm TTPT&DBKT