Hội thảo chuyên đề 5: "Giao thông thông minh trong chiến lược đô thị hóa và phát triển đô thị"

Ngày 22/7/2020, trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao về đô thị thông minh ASEAN 2020 tổ chức Hội thảo chuyên đề 5 với chủ đề: "Giao thông thông minh trong chiến lược đô thị hóa và phát triển đô thị". Hội thảo có sự chủ trì của đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương.

Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương chủ trì

phiên Hội thảo chuyên đề 5

Diễn đàn cấp cao về đô thị thông minh ASEAN 2020 được tổ chức nhằm Nhằm triển khai các định hướng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ như Nghị quyết số 52, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về "một số chủ trương, chính sách sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư" và Nghị quyết số 50/NQ-CP, ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 52, đồng thời thúc đẩy các chương trình kế hoạch hành động đã được xác định tại Quyết định số 950/QĐ-TTg, ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030; qua đó, đã góp phần sớm đưa những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

 

 

Ông Nguyễn Xuân Việt, Giám đốc Công nghệ, FPT IS phát biểu tham luận

Trong khuôn khổ Diễn đàn, Hội thảo Chuyên đề 5: "Giao thông thông minh trong chiến lược đô thị hóa và phát triển đô thị" tập trung thảo luận về các vấn đề: Giao thông thông minh: Thách thức và giải pháp cho các đô thị thông minh; Tối ưu hóa hạ tầng giao thông nhằm cải thiện hiệu quả quản lý; Ứng dụng công nghệ phân tích dữ liệu và AI trong giải quyết các thách thức về giao thông; Kinh nghiệm xây dựng trung tâm điều hành giao thông thông minh; Cơ hội và thách thức phát triển xe điện và hệ thống phương tiện công cộng.

Ông Bjorn Savlid, Tham tán Thương mại, Đại sứ quán Thụy Điển phát biểu tham luận

Trong tham luận của mình, Ông Bjorn Savlid, Tham tán Thương mại, Đại sứ quán Thụy Điển đề cập đến vấn đề "Đổi mới giao thông đô thị hướng tới phát triển giao thông bền vững".  Ông Nguyễn Xuân Việt, Giám đốc công nghệ, FPT IS trình bày tham luận với chủ đề: Các xu hướng công nghệ đột phá chuyển đổi giao thông đô thị". Đại diện Advantech Việt Nam cũng trình bày tham luận: "Ứng dụng công nghệ số và AI trong quản lý vận tải công cộng (giải pháp eBus)".

Đại diện Tập đoàn Advantech trình bày tham luận

 

Quang cảnh Hội thảo chuyên đề 5

Trung tâm TTPTDBKT