Hội thảo chuyên đề 4: "Năng lượng thông minh trong quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị"

Ngày 22/7/2020, trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao về đô thị thông minh ASEAN 2020 tổ chức Hội thảo chuyên đề 4 với chủ đề: "Năng lượng thông minh trong quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị". Hội thảo có sự chủ trì của các đồng chí: Nguyễn Cao Lục, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương.

 

Đồng chí Nguyễn Cao Lục, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phát biểu khai mạc Phiên chuyên đề 4

Diễn đàn cấp cao về đô thị thông minh ASEAN 2020 được tổ chức nhằm Nhằm triển khai các định hướng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ như Nghị quyết số 52, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về "một số chủ trương, chính sách sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư" và Nghị quyết số 50/NQ-CP, ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 52, đồng thời thúc đẩy các chương trình kế hoạch hành động đã được xác định tại Quyết định số 950/QĐ-TTg, ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030; qua đó, đã góp phần sớm đưa những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

 

Đồng chí Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại Hội thảo

Trong phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Cao Lục, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, trong bối cảnh đô thị hóa và chuyển đổi số diễn ra nhanh chóng trên toàn cầu, phát triển đô thị thông minh là một hướng đi đúng đắn cho các đô thị trở nên bền bững hơn xoay quanh các trụ cột quan trọng như quản trị thông minh, năng lượng thông minh, giao thông thông minh, kinh tế thông minh, con người thông minh... Trong những trụ cột chính của phát triển đô thị thông minh, phát triển năng lượng thông minh đóng vai trò hết sức quan trọng. "Chúng ta đều biết, các đô thị tiêu thụ 70% năng lượng toàn cầu và đồng thời cũng là tác nhân của 70% khí thải gây ô nhiễm tại các đô thị. Bởi vậy, việc hướng đến một đô thị thông minh hơn, sạch hơn, xanh hơn, bền vững hơn phụ thuộc rất nhiều vào cách thức chúng ta sử dụng năng lượng tại các đô thị".Tại Việt Nam, để hướng đến phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2030-2045, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 55-NQ/TW về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Một trong những quan điểm quan trọng được đề cập trong Nghị quyết 55 đó là sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường phải được xem là quốc sách quan trọng và trách nhiệm của toàn xã hội.

 

Các đại biểu tham dự hội thảo

 

"Theo định hướng, chỉ đạo của Bộ Chính trị nêu trên, Việt Nam đang thực hiện phát triển ngành năng lượng phải gắn với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, và phát triển bền vững, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, phát triển năng lượng thông minh tại các đô thị. Đây là mục tiêu, nhiệm vụ rất quan trọng trong thời gian tới".

Ông John Rockhold, Trưởng Nhóm công tác Điện và Năng lượng, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, CEO/Phó Chủ tịch Công ty Cổ Phần Chân Mây LNG phát biểu tham luận

Cũng phát biểu tại hội thảo, đồng chí Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương chia sẻ, sử dụng năng lượng tiết kiệm, phát triển đô thị thông minh có vai trò quan trọng trong việc phát triển của đất nước ta cũng như các nước ASEAN. Ở Việt Nam hiện nay, theo thống kê của Bộ Xây dựng có 833 đô thị, trong đó có 2 đô thị đặc biệt, 20 đô thị loại 1, phần còn lại là đô thị loại 3 và loại 4.

Ông Đỗ Nguyên Hưng, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Hệ thống Năng

lượng, Schneider Electric Việt Nam lượng, Schneider Electric Việt Nam phát biểu tham luận

Theo chiến lược phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2030 thì có khoảng 50% dân số Việt Nam sẽ sống ở các đô thị. Vấn đề rất lớn đặt ra, quá trình đô thị hóa là quá trình quan trọng để phát triển và ở hầu hết các nước, các nền kinh tế và khi đã trở thành quá trình tất yếu, thì nó sẽ kèm theo thay đổi toàn bộ cơ cấu nền kinh tế, thay đổi phong cách sống, tiêu chuẩn sống của người dân các nước. Bên cạnh đó, quá trình đô thị hóa cũng đối mặt với rất nhiều rủi ro, hệ lụy như mật độ dân số quá cao, tắc đường, ô nhiễm không khí, hạ tầng xã hội... Do đó, chúng ta cần tìm ra những giải pháp để giải quyết các vấn đề trên, để các quốc gia đang phát triển như Việt Nam có thể tiến hành đô thị hóa thành công, hướng đến tiêu chuẩn sống cao hơn cho người dân mà không gặp phải những hệ lụy, trong khi nó luôn đặt ra trong quá trình phát triển mà các quốc gia.

Quang cảnh phiên hội thảo 4

Trong khuôn khổ Diễn đàn, Hội thảo Chuyên đề 4: "Năng lượng thông minh trong quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị" tập trung thảo luận về các vấn đề: Vai trò của các bên liên quan trong phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và hiệu quả cho các đô thị?; Cơ hội và thách thức trong phát triển các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo và hiệu quả nguồn lực cho các đô thị; Quản lý và giám sát tiêu thụ năng lượng hiệu quả tại các tòa nhà và các giải pháp công nghệ.

 

Trung tâm TTPT&DBKT