Nghiên cứu – Trao đổi

24 năm: Kịp hay không mục tiêu thành nước phát triển thu nhập cao

Nghị quyết Đại hội 13 đưa ra một số cột mốc phấn đấu, trong đó đến năm 2045, khi kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Làm rõ kế hoạch sửa đổi Luật Đất đai trong chương trình xây dựng luật

01:00 15/06/2021

Về chương trình xây dựng luật tới hết năm 2022 mà Chính phủ trình ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh băn khoăn khi chưa thấy kế hoạch sửa đổi, bổ sung Luật đất đai trong chương trình xây dựng luật.

Bài 3: Nhìn lại việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW trong xây dựng Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành

10:00 11/06/2021

Trang Thông tin điện tử Ban Kinh tế Trung ương trân trọng giới thiệu bài viết của GS.TSKH. Đặng Hùng Võ về vấn đề "Nhìn lại việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW trong xây dựng Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành".

Bài 2: CHUYỂN DỊCH ĐẤT ĐAI: VƯỚNG MẮC VÀ GIẢI PHÁP

10:00 11/06/2021

Nhìn vào thực tế, đất đai vẫn là nóng nhất, khiếu tố của dân vẫn ở mức độ cao, tham nhũng trong chuyển dịch đất đai vẫn còn nhiều. Đổi mới cơ bản phương thức chuyển dịch đất đai là cần thiết và cấp thiết để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển.

Bài 1: Vận hành chế độ sở hữu toàn dân về đất đai trong cơ chế thị trường

09:00 11/06/2021

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân là quy định đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng đất đai phải được vận hành trực tiếp trong kinh tế thị trường. Việc quy định rõ các quyền của nhà nước và quyền của người sử dụng đất trong hệ thống pháp luật đất đai là rất cần thiết.

Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững ở nước ta

09:00 27/05/2021

Đảng và Nhà nước ta đã sớm nhận thức được tầm quan trọng của phát triển bền vững, đưa quan điểm phát triển bền vững vào các nghị quyết và chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững cần có hệ thống các giải pháp tổng thể, từ xây dựng chính sách điều hành vĩ mô, đến các biện pháp về kinh tế, xã hội, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ để tăng năng suất, tạo ra nhiều sản phẩm xanh đáp ứng thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế rộng lớn...

Vai trò của doanh nghiệp nông nghiệp đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở TP. Hồ Chí Minh

09:00 27/05/2021

Tại TP. Hồ Chí Minh, sự hình thành và phát triển của những doanh nghiệp nông nghiệp đã có những đóng góp không nhỏ đối với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn nơi đây.

Phê phán những quan điểm sai lầm về chế độ sở hữu đất đai ở Việt Nam

09:00 27/05/2021

Trong các diễn đàn góp ý sửa đổi Luật Đất đai nhiều năm nay, xuất hiện một số ý kiến cho rằng nên thừa nhận sở hữu tư nhân về đất đai hoặc thừa nhận chế độ đa sở hữu giống như nhiều nước khác... Những quan điểm, ý kiến nêu trên là hoàn toàn sai lầm.

Kinh nghiệm các nước Mỹ Latinh trong triển khai các dự án hạ tầng giao thông trên cơ sở hợp tác công-tư

05:00 25/05/2021

Bài viết phân tích kinh nghiệm hợp tác công-tư của các nước Mỹ Latinh thông qua việc triển khai những dự án xây dựng hạ tầng giao thông quy mô lớn.

Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững ở nước ta

09:00 20/05/2021

Đảng và Nhà nước ta đã sớm nhận thức được tầm quan trọng của phát triển bền vững, đưa quan điểm phát triển bền vững vào các nghị quyết và chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững cần có hệ thống các giải pháp tổng thể, từ xây dựng chính sách điều hành vĩ mô, đến các biện pháp về kinh tế, xã hội, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ để tăng năng suất, tạo ra nhiều sản phẩm xanh đáp ứng thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế rộng lớn...

Hiển thị 11 - 20 of 981 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 99