Tiếp tục cải cách thể chế vẫn là ưu tiên hàng đầu trong việc thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân
Kinh tế tư nhân ở Việt Nam đang dần trở thành một thành phần không thể thiếu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Một trong những dấu ấn thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển là Nghị quyết số 10 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã nhấn mạnh vai trò động lực quan trọng của khu vực kinh tế này. Đây là Nghị quyết có tính đột phá trong tư duy, giúp kinh tế tư nhân phát triển lành mạnh, hiệu quả. Nghị quyết này ngay khi ra đời đã được kỳ vọng như khoán 10 trong nông nghiệp trước đây để thúc đẩy kinh tế phát triển.
 
Nhìn lại một số kết quả đạt được sau gần 4 năm thực hiện Nghị quyết số 10 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, đồng chí Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã có trao đổi về một số vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân.
 
 
Đồng chí Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
 
Tư duy về kinh tế tư nhân đã được thay đổi trong Nghị quyết 10 của Đảng
 

Theo ông Vũ Tiến Lộc: Đại hội Đảng lần thứ VI, khẳng định: Kinh tế tư nhân là một bộ phận cấu thành của nền kinh tế. Và tư duy đó đã liên tục được phát triển để hơn 30 năm sau, vào năm 2017, Nghị quyết 10 Trung ương khoá XII của Đảng đã chính thức khẳng định: kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng, cùng với kinh tế Nhà nước và kinh tế tập thể trở thành nòng cốt của nền kinh tế nước nhà. Nghị quyết cũng đề ra các chủ chương chính sách quan trọng thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân.

Chúng ta trở lại tư tưởng của Bác Hồ: "Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự kinh doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng". Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu: "Không được phân biệt đối xử, kỳ thị với kinh tế tư nhân và phải trao tặng danh hiệu anh hùng cho những doanh nghiệp tư nhân làm ăn giỏi!". Và Nghị quyết 10 về kinh tế tư nhân được kỳ vọng sẽ tạo ra bước phát triển đột phá trong nền kinh tế Việt Nam giống như Khoán 10 trong những năm đầu của hành trình đổi mới! 

Những kết quả bước đầu của nghị quyết 10 về phát triển kinh tế tư nhân 

Ông Vũ Tiến Lộc cho rằng: Thực hiện Nghị quyết 10, khu vực kinh tế tư nhân đã bước vào giai đoạn phát triển bừng nở. Mỗi năm ở nước ta có trên 100 ngàn doanh nghiệp tư nhân được thành lập mới. Đó là lá phiếu của niềm tin người dân và doanh nghiệp giành cho Đảng và Nhà nước ta. Số lượng doanh nghiệp tư nhân đã tăng gấp rưỡi trong nhiệm kỳ này. Với 800 ngàn doanh nghiệp đang hoạt động và 5,4 triệu hộ kinh doanh, khu vực tư nhân đã trở thành một lực lượng hùng hậu đóng góp lớn nhất vào đầu tư và tăng trưởng GDP của đất nước, gấp đôi khu vực FDI, gấp rưỡi khu vực kinh tế Nhà nước. Khu vực kinh tế tư nhân cũng tạo ra 45 triệu việc làm, chiếm 85% tổng số việc làm trong nền kinh tế! Doanh nghiệp tư nhân đang đi đầu trong cạnh tranh, hội nhập, mang mầu cờ sắc áo Việt Nam tham gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu. Doanh nghiệp tư nhân đang hiện thực hoá nhiều giấc mơ mà các thế hệ doanh nghiệp Nhà nước đang còn dang dở: như phát triển ngành công nghiệp ô tô mang thương hiệu Việt, du lịch đỉnh cao hay khởi nghiệp sáng tạo…

Cần tiếp tục tập trung vào một số yếu tố để phát triển kinh tế tư nhân tại Việt Nam

Cũng theo ông Vũ Tiến Lộc, tiếp tục cải cách thể chế vẫn là ưu tiên hàng đầu trong việc tạo điều kiện thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Ông Lộc cũng hy vọng Ban Kinh tế Trung ương đã rất thành công trong việc xây dựng đề án trình Hội nghị Trung ương ban hành Nghị quyết 10 về kinh tế tư nhân sẽ tiếp tục tham mưu, thúc đẩy thực hiện Nghị quyết này trong thực tiễn, bảo đảm kiên định mục tiêu đưa Việt Nam lọt được vào nhóm 3, nhóm 4 nền kinh tế có môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh hàng đầu trong ASEAN để làm bệ đỡ cho doanh nghiệp. Trong chính sách phát triển doanh nghiệp, bên cạnh nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa và siêu nhỏ thì rất cần có chính sách yểm trợ phát triển các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, các thương hiệu hàng đầu trong các lĩnh vực kinh tế trọng yếu để bảo đảm sự phát triển bền vững và tự chủ của nền kinh tế.

Trong những năm tới ở nước ta thì nhiệm vụ trọng tâm không chỉ là phát triển về số lượng mà còn là phải nâng cao chất lượng của khu vực tư nhân, và việc nâng cấp, minh bạch hoá, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hộ kinh doanh - nơi đóng góp 20% GDP của nền kinh tế - nơi sinh kế của hàng chục triệu đồng bào ta - là một vấn đề cần được đặc biệt quan tâm - ông Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh./.

Minh Quang