Bài 1: Vận hành chế độ sở hữu toàn dân về đất đai trong cơ chế thị trường

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân là quy định đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng đất đai phải được vận hành trực tiếp trong kinh tế thị trường. Việc quy định rõ các quyền của nhà nước và quyền của người sử dụng đất trong hệ thống pháp luật đất đai là rất cần thiết.

Hội thảo “Phát huy nguồn lực đất đai cho phát triển bền vững đất nước”

09:00 11/06/2021

Thực hiện Chương trình làm việc của Ban, sáng nay, (10/6), Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Tài nguyên và môi trường cùng tổ chức tài chính IFC tổ chức hội thảo “Phát huy nguồn lực đất đai cho phát triển bền vững đất nước”. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW tham dự và chủ trì Hội thảo. Tham dự hội thảo có các đồng chí Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương: Triệu Tài Vinh, Nguyễn Hồng Sơn; đồng chí Cao Đức Phát, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW; các đồng chí đại diện bộ Tài nguyên và Môi trường, bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; cùng các chuyên gia tổ chức IFC, ADB…, các đồng chí vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của Ban.

Họp Tổ Biên tập xây dựng Đề án tổng kết thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW

07:00 09/06/2021

Thực hiện Chương trình làm việc của Ban Kinh tế Trung ương, sáng nay, (9/6), Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức buổi họp Tổ Biên tập lần thứ nhất Đề án Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2020. Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ Biên tập Tổng kết Nghị quyết tham dự và chủ trì Cuộc họp. Tham dự Cuộc họp có các đồng chí đại diện là các Ban, Bộ, ngành là thành viên Tổ Biên tập; các đồng chí đại diện Lãnh đạo các tỉnh, thành ủy các địa phương là thành viên Tổ Biên tập dự họp với hình thức trực tuyến.

Hội nghị Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW

08:00 08/06/2021

Thực hiện Chương trình công tác số 05-CTr/TW ngày 16/3/2021 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021, sáng nay, (8/6), Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2020. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết chủ trì Hội nghị.

Hội nghị Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW

08:00 01/06/2021

Thực hiện Chương trình làm việc số 05-CTr/TW ngày 16/3/2021 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021, sáng nay, (1/6), Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 20/01/2003 của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2001-2010. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết tham dự và chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Ban Tôn giáo Chính phủ

07:00 03/06/2021

Thực hiện Chương trình làm việc của Ban, sáng nay, (3/6), đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW đã có buổi làm việc với Ban Tôn giáo Chính phủ về xây dựng Đề án Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đồng chí Cao Đức Phát, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương làm việc trực tuyến với Học Viện nông nghiệp Việt Nam về báo cáo nội dung 02 chuyên đề phục vụ Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW và 26-NQ/TW

07:00 31/05/2021

Thực hiện Chương trình công tác của Ban, chiều ngày 31-5-2021, đồng chí Cao Đức Phát, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc trực tuyến với Học Viện nông nghiệp Việt Nam về báo cáo nội dung 02 chuyên đề phục vụ Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW về đất đai và chuyên đề “Tăng cường năng lực hệ thống phòng chống dịch bệnh và quản lý an toàn thực phẩm trong Nông nghiệp” phục vụ Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.

Sớm đưa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống

02:00 31/05/2021

(Chinhphu.vn) – Việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII chỉ là bước đầu, điều quan trọng là phải sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, nói đi đôi với làm, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Kế hoạch 10 phần thì biện pháp 20 phần và quyết tâm 30 phần”.